Zásady ochrany osobních údajů

Home  >>  Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsem

Ing. Ludmila Zlatníková, IČ: 71392238, se sídlem Jažlovická 1323/22, Praha 4, provozovatel projektu na webových stránkách www.bezlinka.cz, www.zlatnikova.cz (dále jen „webová stránka“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Jaké shromažďuji osobní údaje a proč je shromažďuji

Údaje získává webová stránka automatizovaně, když ji používáte, a to zejména prostřednictvím cookies a logování. Jedná se o tato data:

 • informaci o Vaší IP adrese
 • informace poskytnuté z cookies

Forma zpracování údajů

Vámi poskytnuté údaje jsou automaticky zpracovávány elektronickou formou a v této formě jsou uchovány a zabezpečeny.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal přiměřená technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, jež jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

S kým sdílíme vaše údaje

 • státní orgány, resp. další subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy apod.,
 • jiné než státní subjekty, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a pro plnění zákonných povinností
 • osoby zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webu
 • poskytovatelé dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny
 • i jiné subjekty v rozsahu dle Vašeho souhlasu.

Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování.

Jaká máte práva?

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva?

Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na adrese bezlinka@gmail.com.

Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek k pokrytí vzniklých nákladů nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

IP adresy, logovací soubory, cookies

IP adresy (adresa internetového protokolu)
IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou a statickou IP adresu obdrží každý zákazník od svého poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil. Používáme IP adresu pouze k servisnímu logování pro možnost dohledat nestandardní chování aplikací.

Logovací soubory
Logování používáme k servisním účelům, zvláště k detekci a odstraňování problémů v systému.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Důvodem používání je zajištění plné funkčnosti webu a pohodlí uživatelů a ze statistických důvodů.
Cookies si pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na těchto stránkách provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Dále můžeme příležitostně použít i cookies třetích stran (např. Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, apod.). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, mohou používat své soubory cookie a aktivní komponenty a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat, nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli služeb. Informace o používání souborů cookie a o tom, jak se nakládá s vašimi daty a o vašich právech a nastaveních, najdete na webových stránkách příslušného poskytovatele:

 • Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme v rámci služby Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc. Více informací https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/
  https://policies.google.com/privacy?hl=cs
 • Náš web obsahuje soubory cookie sociálních médií, které vám na tomto webu zobrazují nejnovější příspěvky z příslušné sociální sítě. Některé cookie umožňují uživatelům přihlášeným ke svému účtu na příslušné sociální síti sdílet obsah prostřednictvím této služby. Používáme k tomu sociální zásuvné moduly sociálních sítí Facebook, Twitter, Google Maps a LinkedIn. Jste-li přihlášeni ke svému účtu na příslušné sociální síti, může provozovatel sociální sítě spojit vaši návštěvu s vaším účtem. Nechcete-li, aby provozovatel sociálních sítí shromažďoval vaše data prostřednictvím našich stránek, musíte se před návštěvou našich stránek ze svých účtů na sociálních sítích odhlásit.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Seznam cookies

Seznam cookies

NázevDoménaTypPopisExpirace
_ga.bezlinka.czAnalytikaGoogle analytics – používá se k rozlišení uživatelů2 roky
_gid.bezlinka.czAnalytikaGoogle analytics – používá se k rozlišení uživatelů1 den
_gat.bezlinka.czAnalytikaGoogle analytics – používá se k analýze zvyků při procházení návštěvníků, toku, zdroje a dalších informací.1 minuta

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.

Zabránit sběru dat můžete odmítnutím používání souborů cookies. K dispozici máte online dostupné nástroje, kterými můžete kontrolovat soubory cookie a obdobné technologie, včetně možností volby v nastavení svého prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Odebrat, nebo upravit udělený souhlas s používání souborů cookies můžete pomocí nastavení lišty v zápatí, která se objeví po kliknutí na tento odkaz:Revoke consent