MARKETINGOVÉ ZÁKLADY

Home  >>  MARKETINGOVÉ ZÁKLADY

Marketingové základy

Mnohdy velmi šikovní a praxí ostřílení online markeťáci nepociťují potřebu si doplnit marketingové základy. Škoda.

Vítejte, pokud patříte mezi ty, jenž přeci jen chtějí věnovat zlomek svého času pár stránkám marketingové teorie. Našla jsem pro vás 2 užitečné odkazy.

Online dokumenty s marketingovými základy:

http://www.docstoc.com/docs/68242655/Z%C3%A1klady–marketingu-2010

– opravdu ucenelý přehled na více než 200 stranách

– vybírám například tyto pojmy:

 • Marketingové koncepce a strategie
 • Základní pojmy
 • Marketingový mix popsán jako 4P, 4C, 4S, 11P
 • Životní cyklus produktu, produktová politika, SWOT,
 • Cena a cenový mix, cenová strategie
 • Marketingová komunikace a komunikační mix, příprava propagační akce 5M, Reklama, Podpora prodeje, PR, Přímý marketing, mobilní reklama, Virální marketing
 • Distribuce a distribuční mix
 • Marketingové prostředí podniku
 • Konkurence
 • Zákazníci a trhy
 • Segmentace, cílení a tvorba pozic na trhu
 • Marketingový výzkum

 

http://galaktis.cz/clanek/zaklady-marketingu/

– kratší přehled, avšak již z roku 2009