Naše vztahy tvořené magickými slovy

Home  >>  Neuromarketing a NLP  >>  Naše vztahy tvořené magickými slovy

Naše vztahy tvořené magickými slovy

11
Srp,2012

off

Naše vztahy tvořené magickými slovy

Přečtěte si krátké zamyšlení z magické komunikace nad tím, jak samotná slova a komunikace ovlivňují naše vztahy, vynaložený čas a energii, jak neskutečný až tajemný vliv mají na náš úspěch.
Cokoliv si dokážeme představit, můžeme toho dosáhnout. Stačí cílevědomě propojit naši mysl, tělo a slova. Jak se nám to daří napovídá styl naší komunikace, který ovlivňuje jednání, chování, vztahy a také dává předpoklad k dosažení vlastních cílů. A právě ve způsobu používání správných slov je velké kouzlo, jenž můžeme účelně začít používat okamžitě.

Slovo dalo slovo a nám šanci. Umíme ji využít?

Každé slovo, které vyslovíme, či jej ruka napíše, má dopad na mnohem více situací, než si dokážeme vůbec představit. Jakmile domluvíme, může se stát, že reakce na naše slova nejsou v souladu s naším očekáváním. Pak se ptáme sami sebe a svého okolí: „Jak je to možné, že ten člověk snad vůbec nepochopil, co jsem tím vším chtěl říci a jak jsem to vlastně myslel!?“ A co teprve pocity zklamání, kdy zdánlivě dojde k pochopení, avšak až časem se ukáže, k jak velkému nedorozumění došlo.

Vzpomínáte si také na ten zvláštní a zmatený pocit z podobné situace?

Magická komunikace

Co se vlastně stalo? Došlo k nedorozumění mezi námi jako řečníkem a partnerem, kterému sdělujeme své myšlenky skrze slova.

Zkusme si celý příběh projít znovu s jasnou představou, že chceme použít magická slovíčka, která nám zaručí větší úspěch. Prvním úspěšným krokem je, když si připustíme, že to byla naše slova a komunikace, co vedla k nedorozumění. Pak máme šanci být úspěšnější v komunikaci úpravou svého stylu vyjadřování tak, abychom si s partnerem rozuměli.

Než začneme vysvětlovat své cíle a záměry, věnujme několik otázek druhé straně, abychom zjistili, co si myslí, jak přemýšlí, jaké by navrhoval/a řešení v dané situaci, co je pro ni/něj důležité. Tajemství magických slov poodhalíme sami již v tomto dotazování. Pokud budeme naslouchat velmi pozorně, poznáme, která slova mají pro našeho partnera zvláštní význam a na která podvědomě lépe reaguje. Právě to jsou magická slovíčka, jenž nám otevírají cestu k porozumění. Čas a energii nám může ušetřit i neuromarketing se svými zaručenými „úspěšnými“ slovíčky například při prodeji a prezentaci. Avšak vnímat a používat právě magická slova partnera nám přinesou větší úspěch, protože budou mít pozitivní a trvalý vliv na náš vztah.

A v tento moment na scénu vstupuje magická komunikace, která nás učí a vybízí vyjít ze své zóny pohodlnosti a začít využívat efektivní komunikaci do jakékoliv oblasti naše života. Ať se již jedná například o důležitý obchod, marketingový text, podporu svého dítěte, vztahy s partnerem, kolegy či kamarády.

Jak byste naložili s břitvou vy?

V dnešní době klademe důraz na znalost cizích jazyků. Co se ale zamyslet a představit si: nebylo by lepší pro nás všechny raději opravdu rozumět významům našich slov a dalších forem vlastní komunikace, kterými popisujeme svět kolem sebe a zároveň uvnitř sebe sama? Není snad největší bohatství ve správné komunikaci, která nám zaručí vztahy plné porozumění a úspěchu?

Kdo vyslyšel moudré učení ví, že jazyk je jako ostrá břitva: „Můžu Tě s ní zabít, nebo nám nakrájet chleba, společně pojíst a povykládat (porozumět jeden druhému) a zamyslet se..“

Sami rozhodujeme o tom, zda slova a komunikace budou mít pozitivní vliv na naši existenci a na vše kolem nás. Přitom stačí tak málo: poslouchat a vnímat slova partnera, snažit se jim porozumět a navíc je i používat.
Kniha kouzel s magickými slovíčky se nečte, ale prožívá. Otevřete ji i vy!

Martina Machaňová a Ludmila Zlatníková